Notice: Undefined property: stdClass::$image1 in /home/apbcge/domains/apbc.ge/public_html/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 603

მენეჯმენტი და თანამშრომლები

ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტებში სულ დასაქმებულია 38 ადამიანი ,  აქედან  15  სრული სამუშაო განაკვეთით, ხოლო 23 ადამიანი  ხელშეკრულების საფუძველზე    ხურჩის და პერევის საველე ოფისებში.

38 persons are employed in current projects of organization, 15 of them are working on full-time and 23   persons are working under contract in field offices of Khurcha and Perevi.


 

ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"-ს (ამსკ) უმაღლესი მმართველი ორგანოა გამგეობა.იგი შედგება 4 წევრისგან:

The Association Peaceful and Business Caucasus (APBC) is governed by the  Board with 4 members:

                     

ალუ გამახარია -  გამგეობის წევრი.ამავდროულად, ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მისი დირექტორი,ბიზნესისა და განვითარების კავკასიური ქსელის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი.

დაამთავრა  მოსკოვის  საინჟინრო-ეკონომიკური  სახელმწიფო   ინსტიტუტი (ამჟამად  მართვის უნივერსიტეტი, მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი), სპეციალობა  ინჟინერ-ეკონომისტი.

1974-1993 წლებში ცხოვრობდა და საქმიანობდა სოხუმში,   იყო საწარმოო გაერთიანება "ორგტექნიკის" ("სოხუმხელსაწყოს") გენერალური დირექტორი.

 • § 1990-2014 წლებში გავლილი აქვს მოკლევადიანი  სემინარები და სასწავლო და კურსები თემებზე:

-თანამედროვე მენეჯმენტისა და მარკეტინგის საკითხები, ევროპაში ბიზნეს-ტურებში მონაწილეობით;

- “საბუღალტრო აღრიცხვის რეფორმა საწარმოებში”, ქუთაისი, USAID-ის პროექტის ფარგლებში;

 • 2013 წლის იანვარ-მარტში, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით,  გაიარა  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კურსები შემდეგ საკითხებზე:

 -სტრატეგიული დაგეგმვა ;

 -ადამიანური რესურსების მართვა;

    -პროექტის ციკლის მართვა.

 • § 2013-2014ww.EU-UNDP- ის ერთობლივი ინიციატივა  COBERM-ის ტრენინგები: შედეგებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენება ნდობის დამყარების პროექტებში;

 • § 2015 წლის თებერვალ-მარტი: ძლიერი, კრეატიული აზროვნების განვითარება  მეწარმეებში;

 • § უამრავი სხვა ტრენინგი და სემინარი , როგორც ეკონომიკისა  და ბიზნესის , ასევე  კონფლიქტოლოგიისა და მშვიდობის მშენებლობის  თემებზე.

გამოცემული აქვს სახელმძღვანელო: „როგორ ავაწყოთ და ვმართოთ საკუთარი ბიზნესი“. ატარებს ტრენინგებს, მონაწილეობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის და მათი კოალიციის დაფუძნებაში და საქმიანობაში.

სისტემატიურად აწყობს  შეხვედრებს  ანდა აქტიურად მონაწილეობს   სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში საქართველოში და საზღვარგარეთ სხვადასხვა ფორმატის ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ დიალოგებში.

 • · 2008 წლის დეკემბერში „საყოველთაო მშვიდობის ფედერაცია“-მ მიანიჭა„მშვიდობის ელჩი“-ს საპატიო წოდება.

 

Alu Gamakharia – Director of Association ,,Peaceful and Business Caucasus”, member of the board.
Manager of Business and Development Network Kutaisi office.
He graduated Moscow Engineering - Economic State University (now University) , specialty engineer - economist .

1974-1993 Lived and worked in Sukhumi, was the the general director of the enterprise `Orgtechnics` (Sokhumkhelsatsko).

1990-2014 – has attended training -seminars  and courses on the following topics:

- Modern management and marketing, with participation of business tours in Europe.

- Accounting reform in Enterprises` under USAID project , Kutaisi

 • In January and March 2013, with Eurasia Partnership Foundation support he passed the consultation and training center courses in the following areas:

  - Strategic planning;

  - Human Resource Management;

  - Project Cycle Management .

  2013-2014 years: Trainings of a joint EU/UNDP initiative COBERM: Use of results-based approaches for confidence building projects.

 •  February-March 2015: Developing strong creative approaches among entrepreneurs

-other various trainings on economics and business, as well as on Conflict management 

                              

თენგიზ სვანიძე - 2012 წლიდან გამგეობის თავმჯდომარე.

ბიზნესისა და განვითარების კავკასიური ქსელის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი, საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი.

დაამთავრა საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით. აქვს ჩაის მრეწველობაში  მუშაობის  და დარგის ხელმძღვანელობის  30 წლიანი სტაჟი.

სისტემატიურად აწყობს  შეხვედრებს  ანდა აქტიურად მონაწილეობს   სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში საქართველოში და საზღვარგარეთ სხვადასხვა ფორმატის ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ დიალოგებში.

 

Tengiz Svanidze Chairman of the board since 2012

Manager of Business and Development network Tbilisi office. President of the Tea Producers Association.
He graduated Technical Institute of Mechanics - Department of Mechanical Engineering , specialty of Engineer - Mechanical. He has 30 years experience in managing  tea production field.
He regularly organizes or takes part in meetings of public diplomacy within Georgia and abroad in various formats Georgian - Abkhazian and Georgian - Ossetian dialogue.

Mob: 599501872,   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

.ეკატერინე გამახარია - გამგეობის წევრი;

დაამთავრა: ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა- სამართალმცოდნეობა და მიენიჭა  იურისტის კვალიფიკაცია (2001წ),  ინდიანას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (IUPUI, აშშ) საერთაშორისო ადამიანის უფლებების  სამართლის მაგისტრის კვალიფიკაციით (2007).

შრომითი საქმიანობა დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურულ-ჰომანიტარულ ფონდ „სოხუმ“-ში, სადაც 2000-2006 წლებში ხელმძღვანელობდა ქალთა უფლებების დაცვის სექტორს. ფონდ "სოხუმთან" დღემდე თანამშრომლობს, როგორც კონსულტანტი. 2007-2008 წლებში მუშაობდა თბილისში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატში, ნაციონალურ კონსულტანტად დევნილთა საკითხებში.

2012 წლიდან მუშაობს, ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მოღვაწე ბრიტანულ საერთაშორისო-საქველმოქმედო ორგანიზაციაში „ევრიჩაილდი“, პროგრამების მენეჯერად

 

Ekaterine Gamakharia – Member of the board

She graduated Kutaisi Akaki Tsereteli State University Law Faculty - Law and qualified as a lawyer (2001 ) , Indiana University School of Law (IUPUI) majoring in International Human Rights Law ( 2007 )
University School of Law (IUPUI) with the qualification of Master of International Human Rights Law ( 2007) .
Experience in non-governmental organizations, cultural - humanitarian Fund "Sukhumi " - in which she led women's rights sector in 2000-2006 .  She cooperates with Fund " Sukhumi " as a consultant. In 2007-2008 she worked for the United Nations High Commissioner for Refugees , as a national consultant on refugee issues.
Since 2012 she works in the field of child welfare in the UK - the charity organization" EveryChild " , as a  Program Manager .

Mob: 599734757,    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 მერი გვაძაბია - გამგეობის წევრი.

2004 წლიდან მუშაობს ამსკ-ს ოფისის მენეჯერად.
დაამთავრა აფხაზეთის ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი,  ქართული ენა  და ლიტერატურა,  ლინგვისტიკის სპეციალიზაციით (1988წ).

გაიარა :

1996 წელს,  TACIS-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯის მართვის მომსახურების კურსი;

2002 წელს-  გაეროს განვითარების  პროექტის  ეგიდით ტრენინგ-კურსი:

- საქმისწარმოებისა და  დოკუმენტბრუნვის ორგანიზაცია,

-კადრების აღრიცხვისა და მართვის სისტემები;

2013 წლის იანვარ-მარტში, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით,   კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის  კურსები შემდეგ საკითხებზე:

-სტრატეგიული დაგეგმვა ;

-ადამიანური რესურსების მართვა;

-პროექტის ციკლის მართვა.

  - 2015 წლის თებერვალ-მარტი: ძლიერი, კრეატიული აზროვნების განვითარება  მეწარმეებში.

 • აფხაზეთიდან დევნილი თანამემამულეების მიმართ გამოჩენილი მხარდაჭერისა და თანადგომისათვის, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების აღდგენის საქმეში შეტანილი პირადი წვლილისა და აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციისათვის აფხაზეთის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს მიერ 2014 წლის 18 ივნისს დაჯილდოვდა საპატიო სიგელით.


  Meri Gvadzabia Member of the board, Office Manager
  She graduated from the a.m. Gorky State University, Faculty of Philology, Georgian language and literature, linguistics specialization (1988 ) .
  She Passed :
  In 1996 , TACIS - The College of Public Administration course management services ;
  2002 - under the auspices of the United Nations Development Training - Course :
  - Case management and document organization
  - Personnel Tracking and Management Systems;
  January 2013 - March, EPF support , advice and training courses in the following areas:
  - Strategic planning;
  - Human Resource Management;
  - Project Cycle Management .

 February-March 2015: Developing strong creative approaches among entrepreneurs

-other various trainings on economics and business, as well as on Conflict management

In Apbc she works since 2004 as an office manager.

 • · 18 June of 2014 – Supreme Council of Autonomous Republic of Abkhazia awarded her by a diploma for the active civic position and the personal contribution in Georgian-Abkhazian relations.

 Mob: 598 25 52 79; 597 928383. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

 

თამილაგვილავა,2004 წლის აგვისტოდან მუშაობს ამსკ-ს ფინანსურ მენეჯერად.
დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაციით (1989 წ) და მოსკოვის ეკონომიკის და სამართლის ინსტიტუტი, იურისპრუდენციის კვალიფიკაციით (1998წ). 
გაიარა: 
2003 წელს აფხაზეთის ა.რ. ფინანსთა სამინისტროს,სახელმწიფო მართვის ცენტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანადგომა“-ს მიერ ჩატარებული სწავლება-კონსულტაციების კურსები თანამედროვე ბუღალტრული აღრიცხვა -ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით;
2013 წლის იანვარ-მარტში, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კურსები შემდეგ საკითხებზე: 
-სტრატეგიული დაგეგმვა ;
-ადამიანური რესურსების მართვა;
-პროექტის ციკლის მართვა.
2013-2014ww.EU-UNDP-ის ერთობლივი ინიციატივა COBERM-ის ტრენინგები:შედეგებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენება ნდობის დამყარების პროექტებში.

2015 წლის თებერვალ-მარტი: ძლიერი, კრეატიული აზროვნების განვითარება  მეწარმეებში.

 

 Tamila Gvilava – Financial Manager. In Apbc she works since August 2004, as a financial manager .
She graduated from the Polytechnic Institute , Engineer - builder qualification (1989 ) and Moscow Institute of Economics and Law , law qualification (1998 ) .
She Passed :
In 2003, Abkhazia Ministry of Finance , State Administration Centre and the NGO " Support " training - counseling courses in advanced accounting - accounting issues;
2013 January - March, EPF support , advice and training courses in the following areas:
- Strategic planning;
- Human Resource Management;
- Project Cycle Management .
2013-2014 years: Trainings of a joint EU/UNDP initiative COBERM: Use of results-based approaches for confidence building projects.

 February-March 2015: Developing strong creative approaches among entrepreneurs

other various trainings on economics and business, as well as on Conflict management

Mob: 599534677, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

   
 

 

გოჩა კუჭუხიძე - კომუნიკაციის მენეჯერი

დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი  და მიენიჭა  ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინგლისური ენის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (2007წ). 

გაიარა:
2013 წლის იანვარ-მარტში,  ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით,   კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის  კურსები, შემდეგ საკითხებზე: 
 -სტრატეგიული დაგეგმვა ;
-ადამიანური რესურსების მართვა;
-პროექტის ციკლის მართვა.

 2015 წლის თებერვალ-მარტი: ძლიერი, კრეატიული აზროვნების განვითარება  მეწარმეებში.
ამსკ-ში მუშაობს 2011 წლიდან.


Gocha Kuchukhidze – Communication Manager

He graduated Akaki Tsereteli State University, Faculty of Exact and Natural Sciences, and was awarded a bachelor 's degree in Information Technology and the English Language ( 2007).
In January 2013, with the Eurasia Partnership Foundation support  he passed consultation and training center courses:
 - Strategic planning;
- Human Resource Management;
- Project Cycle Management .

 February-March 2015: Developing strong creative approaches among entrepreneurs

-other various trainings on economics and business, as well as on Conflict management

In Apbc he works since 2011.
Mob: 579 10 39 17,   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ლიანა კორთხონჯია – ბუღალტერი.

დაამთავრა  ქუთაისის  მენეჯერთა სასწავლებელში საშუალო პროფესიული განათლების სრული კურსი, მენეჯერის კვალიფიკაციით (2009წ).
გაიარა:
2009 წელს მეწარმე ქალთა ფონდში   სამთვიანი სწავლების კურსი:  „საბუღალტრო აღრიცხვა და ანგარიშგება, ურთიერთობა საგადასახადო სამსახურთან“; 
2013 წლის იანვარ-მარტში,  ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით,    კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის  კურსები, შემდეგ საკითხებზე: 
 -სტრატეგიული დაგეგმვა ;
-ადამიანური რესურსების მართვა.

2015 წლის თებერვალ-მარტი: ძლიერი, კრეატიული აზროვნების განვითარება  მეწარმეებში.


Liana kortkhonjia – Accountant

Accountant . Graduated from The College of managers of secondary vocational education course , the manager of qualification (2009 ) .
Passed :
In 2009, the fund women entrepreneurs in the three-month training course , " Accounting and Reporting , Find Tax Service ";

 February-March 2015: Developing strong creative approaches among entrepreneurs

-other various trainings on economics and business, as well as on Conflict management

Mob: 598 23 48 41;


 

Read 873734 times

Apbc.Ge

Non commerce (non profitable) legal entity Association “Peaceful and Business Caucasus” was registered in accordance with the legislation of Georgia in August 13, 2004. Registration No #5/4102-5/ზ-11.

©2021 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search