ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

გინკგო ბილობა

 ეს ძალიან საინტერესო და სასარგებლო მცენარე  გინკგო  ბილობაა, რომელიც ევროპაში იშვიათობას წარმოადგენს. ჩვენი საიტის მკითხველებს კმაყოფილებით  ვაცნობებთ, რომ  ორი ძირი  მშვენივრად ხარობს  ქუთაისში, აფხაზეთის სსიპ "ბიზნესინკუბატორი"-ს სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე  (გუგუნავას ქ. #1). 

მისი ასაკი დაახლოებით 35 წელია, სიმაღლე 8-9 მეტრი. დიამეტრი ქვედა ნაწილში  40-მდე სმ-ია.  მცენარე კარგად შეფოთლილია. 

გინკგო  ბილობის შესახებ  ინფორმაციას  დაინტერესებულები  იხილავენ ჩვენს ვებგვერდზე და    არსებულ ინტერნეტ სივრცეში  საიტზე.

                                            

                                                ***

This is a unique and useful spicies of tree Ginkgo Biloba. It rarely grows in Europe. We are happy to inform our  visitors, that two trees of this plant grow in Kutaisi in the area of Abkhazian Legal Entity `Business Incubator` (1. Gugunava street). They are 35 years old, reching a height of 8-9 m. Their lower diameter  is 4 m. They are strong, covered with healthy leaves. 

For more information about the Ginkgo Biloba you can  visit internet and our web site:  www.apbc.ge

 

 

 Интересные факты о гинкго

  • Гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) является деревом,которое было названо «живым ископаемым» известным биологом Чарльзом Дарвином, поскольку оно существует на Земле на протяжении 300 миллионов лет и не относится ни к одному из видов растений, существующих в настоящее время.
  • Дерево было обнаружено в Азии, где целебные свойства гинкго используются уже в течение 5000 лет. Активные ингредиенты гинкго содержатся в его листьях.
  • Дерево гинкго билоба росло и в Европе, но исчезло во время ледникового периода. В 1712 году немецкий врач и ботаник Энгельберт Кемпфер привез гинкго в Европу из Японии.
  • Гинкго является двуполым растением с мужскими и женскими цветками, которые не растут на одном и том же дереве. Мужские деревья имеют высокий и тонкий ствол, у женских растений ствол и верхушка дерева - толще.
  • Гинкго может вырастать до 40 м в высоту с уникальными, характерными только для него вееровидными листьями.
  • Дерево имеет очень длинную среднюю продолжительность жизни, оно может жить в течение более 1000 лет. Гинкго также чрезвычайно устойчиво к насекомым, бактериальным и вирусным инфекциям, а также к загрязнению воздуха.
  • Устойчивость гинкго к вредным воздействиям, скорее всего, является результатом выработки многочисленных веществ, которые действуют как мощные антиоксиданты и предотвращают повреждение клеток.
  • Первым растением, которое возродилось к жизни после взрыва атомной бомбы в Хиросиме, были почки гинкго. Новые растения имели все характерные черты гинкго и выросли в большие деревья с обычными для гинкго размерами и формой.

 

წაკითხული 2912 ჯერ