ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

კონკურსი საუკეთესო მწვანე და შავი ჩაის გამოსავლენად

ა/წლის 17-18 ოქტომბერს  ქ. თბილისში   რიყეზე გამართულ ყოველწლიურ   საშემოდგომოდღესასწაულ  „თბილისობა“-ზე  მონაწილეობას იღებდა      სსიპ "ბიზნესინკუბატორთან" არსებული   ელიტური ჩაის მწარმოებელი სოციალური საწარმო "თერნალი+".

ღონისძიების დასასრულსფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ   მოეწყო  კონკურსი  საუკეთესო მწვანე და შავი ჩაის გამოსავლენად, სადაც       სადეგუსტაციო კომისიის წევრებმა  "თერნალი+"ის წარმოებული  ჩაი  დააჯილდოვეს   ვერცხლის მედლით.

 

At October 17-18 in Tbilisi, at the annual festival "Tbilisoba" took part the existing "business incubator" social enterprise "ternali +", producing an elite tea.

 At the end of the festival organizing committee held a contest to identify, by tasting the best varieties of green and black tea.

The company "ternali +" was awarded a silver medal.

წაკითხული 2343 ჯერ