ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

ინფორმაცია სამედიცინო ჰუმანიტარული პროექტის შესახებ

წაკითხული 1884 ჯერ