ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

გილოცავთ ახალ, 2017 წელს

წაკითხული 1994 ჯერ