ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

ვაკანსია

ქუთაისში მოქმედი ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" და მისი პარტნიორი აფხაზეთის სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“, რომლებიც უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირებას უწყობენ ხელს, აცხადებენ შემდეგვაკანსიებს:

–        სპეციალისტი საგრანტო და საინვესტიციო პროექტების, საპროექტო განაცხადების შემუშავების საკითხებში;

–        სპეციალისტი მარკეტინგისა და ექპსორტის საკითხებში.

კონკურსანტებ უნდაშეეძლო:

 

პირველი. სპეციალისტისაგრანტოდასაინვესტიციოპროექტების, საპროექტოგანაცხადებისშემუშავებისსაკითხებში

  • ორგანიზაციის მისიის ფარგლებში, პროექტების წერა ქართულ, ინგლისურ ენებზე და ფონდების მოძიება!
  • კარგი კომუნიკაცია, როგორც  წერილობით, ისე ზეპირსიტყვიერი;
  • ლიდერობა, გუნდში მუშაობა;
  • ანალიზი, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება.

 

მეორე. სპეციალისტი მარკეტინგისა და ექპსორტის საკითხებში

  • ქართული აგრო და სამრეწველო პროდუქციისთვის საზღვარგარეთის ბაზრების შესწავლა, შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე კომერციული შეთავაზების მომზადება ქართულ  და ინგლისურ ენებზე;
  • წინა საკონტრაქტო კონსულტაციებისა და  მოლაპარაკებების წარმოება;
  • ხელშეკრულების პროექტის მომზადება;
  • პროდუქციის მიწოდების ორგანიზაცია, საექპორტო დოკუმენტაციის შედგენა

განათლება:

  • მაგისტრი ან მასზე მაღალი ხარისხი ეკონომიკის ან/და სამართლის სფეროებში
  • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

კონკურსანტის მიერ  CV–ს და  1 გვერდიანი სამოტივაციო წერილის წარმოდგენის ვადაა 2 კვირა. აღნიშნული დოკუმენტები გამოაგზავნეთ ელექტრონულ  მისამართზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;     ტელ: (+995 599)552064;

შერჩევა და გადაწყვეტილების მიღება დასრულდება მე–3 კვირის ბოლოს.

შერჩეულ სპეციალისტებთან კონტრაქტი გაფორმდება 3 თვიანი სტაჟრებისა და გამოსაცდელი ვადის შემდეგ.

წაკითხული 2059 ჯერ