ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

информация

Сообщаем, что врач-консультант Георги ( Гиа)  Джугели  в медицинском проекте Ассоциации «Мирный и деловой Кавказ» (АМДК) с 04 августа 2017 года   не работает . При необходимости обращайтесь    непосредственно в офис   организации  на горячую линию:+5597928383; +995589255279;+995577051507.

Директор  АМДК   Алу Гамахария  моб: +995 599 55 20 64

წაკითხული 2401 ჯერ