ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

გამოფენა

2017 წლის 15 ოქტომბერს ქ. თბილისში, ევროპის მოედანზე აფხაზეთის სავაჭრო -სამრეწველო პალატის ეგიდით ჩატარებულ გამოფენაზე მონაწილეობდა ქუთაისიდან  სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლების და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი „ბიზნესინკუბატორი“. გამოფენაზე გატანილიყო „ბიზნესინკუბატორში“   განლაგებული  პარტნიორი კომპანიების  პროდუქცია და ის ბიზნესპროექტები, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია „ბიზნესინკუბატორში“ არსებულ საწარმოო ფართებზე და მის მიმდებარე ტეტიტორიაზე.  

ასევე,  გამოფენაზე  მონაწილეობა მიიღეს  აფხაზმა მეწარმეებმაც. ისინი გამოფენის ვიზიტიორებს თავად  აგემოვნებინებდნენ   აფხაზეთში   მათ მიერ  წარმოებულ პროდუქციას. 

იხილეთ  ფოტოგალერა.

           

On October 15, in Tbilisi, in the square of Europe, an exhibition was held under the aegis of the Chamber of Commerce and Industry of the Autonomous Republic of Abkhazia.

 In this exhibition, the Center for Internship, Enhancement of Qualification and Employment for Persons Forcibly Displaced from Abkhazia (Business Incubator) took part.

At the exhibition, were presented products of partner companies which are  located on the territory of the Business Incubator,  and Business projects, implementation of which is possible on the industrial sites of the Business Incubator and in the nearby area.

Also, Abkhaz businessmen took part in the exhibition. They themselves acquainted visitors with their products.

   

    

 

წაკითხული 2232 ჯერ