ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png
სამედიცინო პროექტის შესახებ.

სამედიცინო პროექტის შესახებ. (1)

პარასკევი, 04 ივნისი 2021 08:07

სამედიცინო პროექტების შესახებ

Written by

 

COBERM–ის და ამსკ–ს სამედიცინო პროექტი

I. რა კეთდება: -პროექტის მეშვეობით ხდება წელიწადში 500-ზე მეტი ეთნიკური აფხაზი, ოსი ბენეფიციარის მიღება და მკურნალობის ხელშეწყობა, ძველი ურთიერთობების  აღდგენა, ახლის დამყარება, დაახლოება.
 

II. რა შედეგი მიიღწევა: 

1.ხდება მივიწყებული კონტაქტების აღდგენა, ჩნდება ახალი კომუნიკაციები   (იხ.სქემა)

2. შენდება ნდობა და მშვიდობა : -მატულობს კეთილგანწყობილი ადამიანების რაოდენობა (წელიწადში 500x16=8000 ადამიანი);

-მცირდება „მტრის ხატი“ და გამაღიზიანებელი    რიტორიკა;

-არნახულად იზრდება სამოქალაქო და საქმიანი ურთიერთობების  მომხრეთა  რაოდენობა;  

III. რა  ხარვეზებია: სამთავრობო სტრუქტურებთან შეხებისას სამწუხაროდ ხშირად ადგილი აქვს არაოპერატიულობას, ცუდ კოორდინაციას, არასაკმარის კომუნიკაციას

და თანამშრომლობას NGO-ებსა და ხელისუფლებას შორის. არასრულყოფილია შესაბამისი რეგულაციები!

IV. რა გამოუყენებელი პოტენციალია აქ: -მომართვიანობა იზრდება, ხოლო მათი რეალიზების შესაძლებლობები  ქართული მხარიდან იზღუდება.

– გამოწვევების დიდი ნაწილი   რეაგირების გარეშე რჩება;

– ნდობის მშენებლობის 75% გამოუყენებელია.

 

 

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search