ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png
ასოციაციის ძირითადი მხარდამჭერები და
პ ა რ ტ ნ ი ო რ ე ბ ი:
 I ნდობისა და მშვიდობის მშენებლობა:

1.

COBERM - ევროკავშირისა  და  გაეროს  ერთობლივი  ინიციატივა. იგი  მიმართულია  კონფლიქტურ  რეგიონებში  ნდობის მშენებლობის  და  ადრეული რეაგირების მექანიზმის  გააქტიურებისაკენ (ძირითადი  მხარდამჭერი);

ტელ:995 32 222 4751,  ელ.ფოსტა: coberm@undp.org

2.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -“აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლების და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი, ბიზნეს-ინკუბატორი”;

ტელ: 995  577 09 24 30,  ელ.ფოსტა: vip.incubator@mail.ru

3.

საქართველოს   საზოგადოებრივი   ჯანდაცვის   ფონდიდაჯეოქორი

ტელ:(+995 32) 2 421 422, ელ.ფოსტა: info@phf.org.ge

მობ:599545715 ,ელ.ფოსტა: ggedevani@geocor.ge

 

4.

 

კულტურულ-ჰუმანიტარული   ფონდი "სოხუმი

მობ: + 5 97 40 51 46; 592 41 70 70 , ელ.ფოსტა: womansukhumi@gmail.com
წარმომადგენლობა თბილისში

მობ:  599 73 47 57;   5 74 73 47 57 ,  ელ.ფოსტა: ekagama@gmail.com

5.

საზოგადოება   მომავალი   თაობისათვის;

მობ:577051507; ელ.ფოსტა:ltodua@inbox.ru

6.

კოალიციამეტი   ჩართულობა“, ფეისბუქგვერდი: მეტი   ჩართულობა (აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია)

მობ: 557659085, ელ.ფოსტა: mkuparadze17@gmail.com

მობ: 599906094, ელ.ფოსტა: a.tskitishvili@gmail.com

7.


სახალხო  დიპლომატიის   ფორუმი
მოყვარეს  პირში  უძრახე“,ფეისბუქგვერდი:მოყვარეს  პირში   უძრახე

მობ: 557659085, ელ.ფოსტა: mkuparadze17@gmail.com

მობ: 577  400 779, ელ.ფოსტა: obenidze@mail.ru

 

 
 

8.

ქართველთა  და  აფხაზთა  ერთობის   საზოგადოება  “ერთობა   ხვალისთვის

მობ: 591945577, ელ.ფოსტა: ertobaxvalistvis@gmail.com

9.

სოხუმის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი

ტელ:032 254 14 24; მობ:577 17 07 40, ელ.ფოსტა:info@sou.edu.ge

10.

აკაკი  წერეთლის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი (.. სოხუმის  სუბტროპიკული  მეურნეობის   უნივერსიტეტი– ამჟამად აგრარული ფაკულტეტი, მობ: 577 24 3334)  ქ. ქუთაისი , ელ. ფოსტა: info@atsu.edu.ge

ტელ: (431) 24 00 36,  (431) 24 00 33;მობ: 577 131 502

 

 II „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“ სამთავრობო სამშვიდობო ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობა ქართულ–აფხაზური, ქართულ–ოსური ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების შემუშავება/განხორციელებაში:

1.

ქუთაისში მოქმედი სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“, ერთ სივრცეში განლაგებული 18–მდე მცირე საწარმოსთან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მომუშავე 58–ზე მეტ  ფერმერთან ერთად.

საკონტაქტო პირები:

–მამუკა ცხვარაძე ,

მობ: 599 46 81 82 , ელ.ფოსტა: cxvaradze.mamuka@mail.ru

–ონისე ზივზივაძე ინოვაციური პროექტების ნაწილში

მობ: +995 555 50 54 25 , ელ.ფოსტა: onise.zivzivadze@gmail.com

2.

სტუდენტური ტურისტული კომპანია „ოლ ინ ჯორჯია“

დამფუძნებელი: სერგო ცაგარეიშვილი, წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორი

საკონტაქტო პირი: ლაანა კვეტენაძე, ფეისბუქგვერდი All in Georgia

მობ: 598 32 12 83, ელ.ფოსტა: kvetenadzelana22@gmail.com

3.

„მეწარმე ქალთა ფონდი“

მერი გელაშვილი, გამგეობის თავმჯდომარე

მობ:599 97 80 40, 568 97 80 40

4.

„მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის“

ელ.ფოსტა: pbbf@pbbf.org , www.pbbf.org

Facebook.com/ peacefundbf

5.

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაცია

მიხეილ ჭელიძე , მობ: +995 599 01 80 18, ელ.ფოსტა: info@gsmea.ge

P.S. ჩვენი სპეციალისტი (ონისე ზივზივაძე), უკრაინელ მეცნიერ და ელექტრო-ინჟინერ ანდრეი ტულპაროვთან ერთად,წარმატებით ნერგავს და ავრცელებს ისეთ ინოვაციურ აგრო ტექნოლოგიას, როგორიცაა მცენარეთა ზრდისა და მოყვანის აეროპონიკული მეთოდოლოგია - იგივე აეროპონიკა. ის მსოფლიოში გავრცელებული შიდა მეურნეობების (indoor farming) ყველაზე ეფექტური და მაღალი დონეა დონეა. აეროპონიკის ტექნოლოგია გამოიყენება როგორც 1 წლიანი, ასევე მრავალწლოვანი კულტურების ვეგეტაციისათვის, რომელთა ხარისხი უტოლდება ბიოპროდუქტს.  ამჟამად გატესტილი აქვთ ტექნოლოგია 100%-ით ეკოლოგიურ სასოფლო სამეურნეო საკვებ პროდუქტზე, რაც დასტურდება ლაბორატორიული ანალიზის შედეგებით (მცენარე იკვებება 12-13 ელემენტით), ხოლო მიმდინარე ეტაპზე დაწყებულია სატესტო ლაბორატორიული პროცედურები, მცენარეთა ზრდის პროცესში საკვებ მასალაში 29 ბუნებრივი ელემენტის ჩართულობით, რაც აეროპონიკის ტექნოლოგიას გადააქცევს ხელოვნურ პირობებში 100%-ით ბიოპროდუქტის მოყვანის ყველაზე ეფექტურ და რენტაბელურ საშუალებად, მათ შორის არამარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში და კონტინენტზე პირველად. პროექტი ამჟამად ხორციელდება თბილისში, ხოლო საპილოტე პროექტის და წარმოების რეგიონალური მასშტაბით გაფართოება იგეგმება მეორე წლიდან ქალაქ ქუთაისში, სსიპ „ბიზნეს-ინკუბატორის“ ბაზაზე.

მიმდინარე ფაზაშია მეორე ინოვაციურ-ტექნოლოგიური პროექტი ონისე ზივზივაძის ხელმძღვანელობით. აღნიშნული პროექტი გულისხმობს ისეთი ინოვაციური მოწყობილობა/აპარატის საქართველოში დანერგვასა და მსოფლიო მასშტაბით განვითარებას, რომელიც ხელს უწყობს საკმაოდ ეფექტურად და ნაკლები დანახარჯებით მხედველობა დაქვეითებულ პირთა გარემოსადმი ადაპტაციას, შედარებით მრავალი ფუნქციურად, ვიდრე ამის შესაძლებლობებს იძლევა მსოფლიოში  არსებული სხვადასხვა პროტოტიპები. ორივე პროოექტი მხარდაჭერილია საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ.

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search