ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png

ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიას" ორგანიზებით და საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით 16-19 ივლისს ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა ოთხდღიანი ტრენინგ-სემინარი თემაზე: "მცირე მეწარმეობის და ბიზნეს სექტორის ხელშემწყობი პროექტების წერა/მენეჯმენტი და ფონდების მოძიება." 

"ბიზნესისა და განვითარების კავკასიური ქსელი"-ს  მიერ (CBDN),   International Alert-ის, ფონდი Conflict Pool-ის და ევროკავშირის მხარდაჭერით, კავკასიური ქსელის რეგიონული ოფისების აქტიური ჩართულობით, 2014 წლის 2  მაისს, 11:00 საათიდან  17:00 სთ-მდე,   ქუთაისის ტრადიციული მაისობს დღესასწაულთან დაკავშირებით, ქ.ქუთაისში, "ოქროს ჩარდახი"-ს ეზოსთან,   გაიმართა  ბიზნესისა და განვითარების კავკასიური ქსელის ნამუშევრების (კავკასიური ბრენდების) პრეზენტაცია.

გვერდი 13 სულ 13

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2023 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search