ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png

2015 წლის 25 თებერვალს, ქუთაისში #23 საჯარო სკოლაში სოციოლოგიური კვლევების ცენტრი „მერმისი“–ს და ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“–ს ერთობლივი ინიციატივით, გაიმართა ფორუმ დისკუსია   თემაზე – „ადამიანი და გარემო“. განხილვის ერთ–ერთი მთავარი საგანი იყო ქართული ჩაი და მისი გავლენის პოტენციალი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, გარემოზე და ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 16 დეკემბერს, 13:00 სთ-დან 15:00 საათამდე, ზუგდიდში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ასოციაცია "მშვიდობიანმა და საქმიანმა კავკასია"-მ (ამსკ),   აღნიშნულ პროექტში ჩართულ პარტნიორებთან ერთად  ჩაატარა  ევროკავშირისა და  გაეროს   განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა  COBERM2-ის

 16 დეკემბერს, 13:00 სთ-დან 15:00 საათამდე, ზუგდიდში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ასოციაცია "მშვიდობიანმა და საქმიანმა კავკასია"-მ (ამსკ),  აღნიშნულ პროექტში ჩართულ პარტნიორებთან ერთად  ჩაატარა  ევროკავშირისა და  გაეროს   განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა  COBERM2-ის  მიერ მხარდაჭერილი პროექტის-"ქართულიდააფხაზურითემები-მცენარეთადაცვის, სუფთადაჯანსაღიგარემოსათვის"   დასკვნითი  მრგვალი მაგიდა.

21 ნოემბერს, 11:00 სთ-დან 15:00 საათამდე, თბილისში, შპს "ბიოაგრო"-ში,  ასოციაცია "მშვიდობიანმა და საქმიანმა კავკასიამ (ამსკ)  და შპს "ბიოაგრო"-მ ერთობლივი ძალისხმევით    ჩაატარეს  ევროკავშირისა და  გაეროს   განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა  COBERM2-ის  მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "ქართული და აფხაზური თემები-მცენარეთა დაცვის, სუფთა და ჯანსაღი გარემოსათვის" პრეზენტაცია.  

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2023 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search