ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png
ხუთშაბათი, 21 ივლისი 2022 11:07

ახალი პროექტის დასაწყისი

ასოციაცია „მშვიდობიანმა და საქმიანმა კავკასიამ“  (ამსკ) EU/UNDP–ის ერთობლივი პროგრამა „DIALOGUE-ის  მხარდაჭერით 2022   წლის ივლისიდან    დაიწყო    სამედიცინო ჰუმანიტარული   როექტი „ნდობისა და ხანგრძლივი მშვიდობის მშენებლობა ჯანდაცვის  სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით“.

  პროექტი  ერთწლიანია და მის  ფარგლებში, ქ.ქუთაისის და ქ.თბილისის  კლინიკებში კვალიფიციური სამედიცინო  გამოკვლევები და მკურნალობა უნდა გაეწიოს კონფლიქტის ზონებში მცხოვრებ, საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე   მოწყვლად პაციენტებს.

ხუთშაბათი, 24 თებერვალი 2022 16:31

განახლებული საიტის პრეზენტაცია

ამოქმედდა ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“ განახლებული ვებგვერდი www.apbc.ge. შედგა წარმატებული თანამშრომლობა ახალგაზრდა IT  სპეციალისტ- პროგრამისტ   გიორგი სანიკიძესა და ორგანიზაციის  მენეჯმენტის წარმომადგენლებს: გოჩა კუჭუხიძეს ლანა კვეტენაძეს და მერი გვაძაბიას  შორის.

პარასკევი, 04 ივნისი 2021 08:07

სამედიცინო პროექტების შესახებ

Written by

 

COBERM–ის და ამსკ–ს სამედიცინო პროექტი

I. რა კეთდება: -პროექტის მეშვეობით ხდება წელიწადში 500-ზე მეტი ეთნიკური აფხაზი, ოსი ბენეფიციარის მიღება და მკურნალობის ხელშეწყობა, ძველი ურთიერთობების  აღდგენა, ახლის დამყარება, დაახლოება.
 

II. რა შედეგი მიიღწევა: 

1.ხდება მივიწყებული კონტაქტების აღდგენა, ჩნდება ახალი კომუნიკაციები   (იხ.სქემა)

2. შენდება ნდობა და მშვიდობა : -მატულობს კეთილგანწყობილი ადამიანების რაოდენობა (წელიწადში 500x16=8000 ადამიანი);

-მცირდება „მტრის ხატი“ და გამაღიზიანებელი    რიტორიკა;

-არნახულად იზრდება სამოქალაქო და საქმიანი ურთიერთობების  მომხრეთა  რაოდენობა;  

III. რა  ხარვეზებია: სამთავრობო სტრუქტურებთან შეხებისას სამწუხაროდ ხშირად ადგილი აქვს არაოპერატიულობას, ცუდ კოორდინაციას, არასაკმარის კომუნიკაციას

და თანამშრომლობას NGO-ებსა და ხელისუფლებას შორის. არასრულყოფილია შესაბამისი რეგულაციები!

IV. რა გამოუყენებელი პოტენციალია აქ: -მომართვიანობა იზრდება, ხოლო მათი რეალიზების შესაძლებლობები  ქართული მხარიდან იზღუდება.

– გამოწვევების დიდი ნაწილი   რეაგირების გარეშე რჩება;

– ნდობის მშენებლობის 75% გამოუყენებელია.

 

 

„ბიზნესინკუბატორი“ არის ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიას" (ამსკ), სხვა პარტნიორი NGO-ების, ბიზნესსექტორის წარმომადგენლების  და აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის  ერთობლივი ინიციატივა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ იგი ამსკ–ს მიერ წარმატებით განხორციელებული მასშტაბური, გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც შექმნილია და ხორციელდება  ქუთაისში უკვე მე–9 წელია.  „ბიზნესინკუბატორი“ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა (ძირითად ახალგაზრდების) სტაჟირებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას და დასაქმებას  უწყობს ხელს. სტაჟიორები აქ  საარსებო საშუალებების შექმნის საჭირო უნარ–ჩვევებს იძენენ.

"ბიზნესინკუბატორის"   უვადო სარგებლობაშია 17,0 ათასამდე მ2 სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, ყოფილი "ელექტრომექანიკური" ქარხნის შენობები და 0,5ჰა მიწის ნაკვეთი. „ბიზნესინკუბატორის“  მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს იმერეთში და სხვა რეგიონებში  საარსებო წყაროების შექმნის  მსურველ, სათანადო განათლების და უნარების მქონე სამუშაოს მაძიებელი ახალგაზრდების   დასაქმებას, უმუშევრობის, სიღარიბის და უთანასწორობის შემცირებას, შიმშილის აღმოფხვრას, ადამიანებისათვის ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას. ის აქტიურად  მონაწილეობს   გარემოს დაბინძურების, კლიმატის ცვლილების  და ტყეების განადგურების შეჩერების ღონისძიებებში.  ეს სრულ თანხვედრაშია 2030 წლამდე გაეროს მდგრადი განვითარების ისეთ გლობალურ მიზნებთან, როგორიცაა:  N1, N2, N3, N7, N8, N16.

აფხაზეთის სსიპ  „ბიზნესინკუბატორს“, ამსკ–სთან მჭიდრო თანამშრომლობით, შესწევს უნარი თავისი წონადი  წვლილი შეიტანოს საქართველოს მთავრობის მეტად მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“ რეალიზაციის  საქმეში.

 დასახული მიზნების მიღწევის  მთავარი ინსტრუმენტია მცირე ბიზნესში და ფერმერულ მეურნეობებში ახალგაზრდების 6 თვემდე ვადით სტაჟირება-სწავლება.  გეგმიური სტაჟირების ბოლო ეტაპზე იწყება საკუთარი საარსებო წყაროების შესაქმნელად სტარტაპის  რესურსების მოპოვება, მცირე ბიზნესის წამოწყება და მისი ინკუბაციის უმტკივნეულო  წარმართვა. მთელ ამ პროცესში გამოიყენება  ინოვაციური  მიდგომები.

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2023 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search